Sisältöön »
 
Asukas

Puutarhajätteet ja jätteiden polttaminen

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske sellaista jätteen hyödyntämistä, johon on saatu ympäristölupa tai muu viranomaisen hyväksyntä (esim. sivutuotelain mukainen polttolupa).

Haja-asutusalueella saa polttaa avopolttona risuja ja oksia, maa- ja metsätaloudessa syntyviä vaarattomia polttokelpoisia jätteitä kuten kuivia olkia ja hakkuujätteitä sekä käsittelemätöntä puujätettä.

Kiinteistön tulipesissä saa polttaa vain käsittelemätöntä puujätettä, risuja ja oksia. Paperia, pahvia ja kartonkia saa käyttää vain sytykkeenä ja vähäisessä määrin. Muiden jätteiden poltto on kielletty. Polttaminen ei saa aiheuttaa naapurustolle kohtuuttomia savu-, noki-, haju- tai terveyshaittoja.

Puutarhajätettä saa kompostoida lämpöeristämättömässä kompostorissa tai kehikossa. Puutarhajätettä ei saa kuljettaa puistoihin tai muille yleisille tai yksityisille alueille.

 

Lisätiedot

Jätehuoltopäällikkö
Salla Alapirtti
040 1724 081
salla.alapirtti(at)forssa.fi