Sisältöön »
 
Asukas

Koulukuraattori

Koulukuraattorin tehtävänä on oppimisessaan tai kehityksessään tukea tarvitsevien oppilaiden auttaminen. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä oppilas itse, hänen vanhempansa tai opettaja.

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattori pyrkii yhdessä koulun opettajien ja muun henkilökunnan kanssa edistämään ja kehittämään kouluyhteisön hyvinvointia ja oppimisympäristöä. Koulukuraattori kuuluu jokaisen koulun oppilashuoltotyöryhmään, joten hänellä on kuva Jokioisten lasten ja nuorten tilanteesta. Koulukuraattori pyrkii yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehittämään lasten ja nuorten oloja ja asemaa Jokioisilla.

Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi jos oppilaalla on vaikeuksia ihmissuhteissa, kiusaamista, käyttäytymisongelmia tai tunne-elämän vaikeuksia. Myös kotona tapahtuvissa elämäntilanteen muutoksissa voi hakea tukea kuraattorilta. Kuraattorin kanssa voi käydä keskusteluja, joissa tavoitteena on etsiä yhdessä ratkaisuja ja selvittää tarvittavia tukitoimia.

Koulukuraattorin työ on mm. yksilö- ja perhetyötä sekä konsultaatiotyötä. Koulukuraattorin asiakkaita ovat oppilaat, oppilasryhmät, huoltajat ja kouluyhteisö. Koulukuraattori tekee yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja tarvittaessa ohjaa oppilaan tukipalvelujen piiriin. Koulukuraattorin työ onkin usein moniammatillista yhteistyötä.

Koulukuraattorin työnkuva koostuu suurimmaksi osaksi kahdenkeskisistä luottamuksellisista keskusteluista oppilaan kanssa muun muassa koulunkäyntiin, sosiaalisiin suhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä – esimerkiksi erilaisten sopimusten tekeminen koulunkäyntiin liittyen. Lisäksi selvitellään tarvittaessa erilaisia ristiriitatilanteita sekä sovitellaan asioita.Työ on niin yksittäisten oppilaiden kuin koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Oppilaskohtainen työskentely on asioiden selvittelyä, tukikeskusteluja, koulun tukitoimien järjestelyä ja ohjausta koulun ulkopuolisten palvelujen piiriin.

Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaiden, perheiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita Jokioisten kouluissa ovat rehtori, opettajat ja kouluterveydenhoitaja.

Koulukuraattorin työmenetelmiä kouluilla ovat yksilöhaastattelujen ja oppituntien seuraamisen lisäksi esimerkiksi niin sanottu ryhmäyttäminen, kyselyt tai erilaisten teemojen käsittely vaikkapa toiminnallisten menetelmien kautta. Yhteistyötä tehdään myös koulun ulkopuolella olevien tahojen kanssa, kuten sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, nuorisotyöntekijät jne. Verkostotyö on ensiarvoisen tärkeää oppilaan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa. Koulukuraattorin yhteydenotto kotiväkeen on kutsu yhteistyöhön hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

Lisätiedot

Koulukuraattori
Niina Stenberg
050 303 9535
niina.stenberg(at)omahame.fi