Sisältöön »
 
Asukas

Varhaiskasvatuksen alkaminen ja päättyminen

Jos varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään hoitopäivien lukumäärän mukaan kuukausimaksua alhaisempana.


Poissaolot

Jos lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta yli 10 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.

Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään täysi kuukausimaksu.

Maksua ei peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain (1224/2004) 9 luvun 7 §:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan.


Maksujen hyvittäminen

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatusmaksuissa huomioidaan hyvityksenä ne hoitopäivät, jolloin perhepäivähoitajan vuosiloman, sairasloman tms. aikana vanhemmat järjestävät lapsen hoidon itse. Jotta hyvitys huomioitaisiin, perheen tulee ilmoittaa itse järjestettävästä hoidosta perhepäivähoidon päällikölle erikseen ilmoitettavaan päivämäärään mennessä (esim. kesäajan hoitokyselyt).

Mikäli ilmoitusta ei ole tehty ja varahoitopaikka on käytettävissä, mutta lapsi ei ole yllättäen ko. paikkaa käyttänyt, maksu peritään normaalina kuukausimaksuna.

 

Lisätietoja:

vs.Varhaiskasvatusjohtaja
Minna Heinämäki
044 4027 130
minna.heinamaki(at)jokioinen.fi

Perhepäivähoidon päällikkö
Kirsi Sundqvist
050 3039 531
kirsi.sundqvist(at)jokioinen.fi