Sisältöön »
 
Asukas

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatus Jokioisilla:

Toimintamme perustuu lapsikeskeisyyteen, mikä toteutuu huomioimalla lapsen persoonalliset ja yksilölliset tarpeet sekä lapsen kehitystaso.Toiminnan edellytyksiä ovat lapsen ja aikuisen sekä lasten keskinäinen vuorovaikutus. Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta koko iän kestävälle oppimiselle.

Pyrimme varhaiskasvatuksessa siihen, että lapsi saavuttaa onnistumisia, kokee oppimisen riemua ja oppii toimimaan sopusoinnussa ympäristönsä kanssa.

Haluamme Jokioisilla luoda lapsuutta arvostavan ja rauhallisen kasvuympäristön, joka on myönteinen, turvallinen, kannustava, oppimiseen ja ennen kaikkea leikkiin innostava. Meillä on loistavat mahdollisuudet tarjota lapsille luonnon kokemista,sen arvostamista ja siitä nauttimista.Tärkeänä pidämme, että lapset oppivat tuntemaan kotiseutunsa, kokevat kotiseuturakkautta ja saavat " juuret" omassa asuinkunnassaan

Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä perheiden kanssa, jolloin vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteinen tieto lapsesta voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla lapsen tasapainoisen kehityksen ja kasvun turvaamiseksi.


Tyttö ja poika marjapensaan keskellä


 

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja

Minna Heinämäki
minna.heinamaki(at)jokioinen.fi
044 4027 130
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen