Sisältöön »
 
Asukas

Ajankohtainen kaavoitus

Veturiaukion asemakaavan muutos

Jokioisten kunnanvaltuusto on 16.6.2022 § 31 hyväksynyt Veturiaukion asemakaavan muutoksen. Alue sijoittuu nykyisen Torikujan alueelle. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kaava-alueen pohjoisosalle aiemmin laaditussa katusuunnitelmassa osoitettujen pysäköinti-, liikenne- ja torijärjestelyjen, sekä alueelle entuudestaan sijoittuvien toimintojen ja aluevarausten yhteensovittaminen ja kehittäminen kaava-alueella. 

Kaavaselostus (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Tiivistelmä lausunnoista ja mielipiteistä (pdf)
Kartta kaavaehdotuksesta (pdf)
Katusuunnitelma (pdf)

 

Lisätiedot

Tekninen johtaja
Emilia Koivula
050 3823 016
emilia.koivula(at)jokioinen.fi

Kunnanjohtaja
Jukka Matilainen
044 491 6144
jukka.matilainen(at)jokioinen.fi