Sisältöön »
 
Asukas

Katujen kunnossapito


Kesäkunnossapito

Jokioisten kunta huolehtii kaavateiden, kujien ja kevyen liikenteen väylien kesäkunnossapidosta. Kesäkunnossapidon tarkoituksena on pitää katurakenteet ja päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä käyttökunnossa. 

Kunta vastaa kadun rakenteiden kunnossapidosta, kuluneen päällysteen uusimisesta ja vaurioiden korjaamisesta sekä kuivatuksen kannalta tarpeellisista ojitus- ja rumputöistä. Sorateillä kunta vastaa pinnantasauksesta ja pölynsidonnasta. Myös katualueella olevien istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden ja liikennemerkkien sekä muiden vastaavien laitteiden kunnossapito kuuluu kunnalle.


Talvikunnossapito

Jokioisten kunta huolehtii kaavateiden, kujien ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta. Talvikunnossapitoon kuuluu lumen poistaminen ja liukkauden torjunta ajoradoilla ja jalkakäytävillä. Talvikunnossapitoon kuuluu myös liukkauden torjumiseen käytetyn kiviaineksen poistaminen keväällä ja katuojien, sadevesikourujen sekä -kaivojen toimintakuntoisena pitäminen.

Valtion hoidossa on Forssantie, Keskuskatu, Kirkkotie, Humppilantie, Vaulammintie ja niiden rinnalla olevat kevyen liikenteen väylät. Kunnan katujen ja kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito annetaan paikallisten urakoitsijoiden hoidettavaksi vuosittain suoritettavien kilpailutusten perusteella. 

Kunnan katujen ja kevyen liikenteen väylien aurauksen lähtöraja on 5 cm lunta. Myllytie sekä Jokioisten Leivälle johtava Vatavantie ja Lintukankaantie pidetään paremmalla hoitotasolla johtuen tietä käyttävästä raskaasta kalustosta. Kyseisiä teitä myös suolataan. Kunnan kaduilta sohjolumi poistetaan kun märän lumen tai pehmenneen polanteen paksuus ajoradan pinnassa ylittää 3cm (keskimäärin).

Kevyenliikenteenväylät hiekoitetaan kokonaisuudessaan ja ajoradoista ainoastaan suojatiet, mäkipaikat ja risteysalueet. Kelin ollessa erityisen liukas, hiekoitetaan harkinnan mukaan myös muita tiestön osia.

Auraus alkaa pääväylistä ja kevyen liikenteen väylistä jatkuen niiltä poikkikaduille ja kujille. Polanteen poisto pääväyliltä on joka vuotinen ongelma ja sen poistoon kiinnitämmekin talven aikana erityistä huomiota. Polanteiden poistoon ryhdytään kun polanteeseen muodostunut urasyvyys tai epätasaisuus ylittää 3 cm. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille pidämme Paanan väylän auki Forssan rajalle asti. 

Talvikunnossapito on lopetettu  2010 eräillä Puistometsän kevyen liikenteen väylillä. 

Kunnossapitoon liittyvistä asioista huomauttaminen

Kuntalaiset voivat ilmoittaa lumisuudesta, liukkaudesta, päällystevaurioista ja muista katujen kunnossapitoon liittyvistä asioista kuntaan myös Seudullisen karttapalvelun kautta. Ilmoitus tehdään karttapalvelun vasemmasta yläkulmassa olevan valikon kautta Anna palautetta-linkistä. Ilmoitus ei toimi mobiilissa. 

Valtion väylistä voi antaa palautetta osoitteessa
https://liikenne.palautevayla.fi/feedback.

 

Lisätiedot

Talvikunnossapito:

Rakennusmestari
Aku Tähtinen
044 781 7564
aku.tahtinen(at)jokioinen.fi

Kesäkunnossapito:

Kunnallistekniikan päällikkö
Johannes Koski
044 493 7500
johannes.koski(at)jokioinen.fi