Sisältöön »
 
Asukas

Vesihuolto

Jokioisilla vedenjakelusta ja vähäiseltä osin vedenhankinnasta vastaa kunnan vesihuoltolaitos. Kunta ostaa pääosan jakamastaan vedestä Jokioisten Vedenhankinta Oy:ltä, joka on kunnan, isompien teollisuuslaitosten ja paikkakunnan tutkimuslaitosten omistama vedenhankintayhtiö. Jokioisten Vedenhankinta Oy omistaa kaksi vedenottamoa ja kunnan vesihuoltolaitos yhden vedenottamon. Keskustaajaman ylävesisäiliö on kunnan ja Jokioisten Vedenhankinta Oy:n puoliksi omistama. 

Yhdyskuntajäteveden käsittelystä toiminta-alueellaan vastaa Jokioisten kunnan vesihuoltolaitos. Teollisuudella on käytössään kaksi yksityistä jätevedenpuhdistamoa.

Jokioisten vesihuoltolaitoksen ja Jokioisten Vedenhankinta Oy:n vesijohtoverkostot kattavat lähes koko kunnan alueen lukuun ottamatta joitakin kunnan reuna-alueita. Viemäriverkoston toiminta-alue kattaa Jokioisten keskustaajama-alueen sekä Humppilan siirtoviemärin varren, kuten Kiipunmäen ja Minkiön aseman, alueen. Hulevesiverkostoille ei ole Jokioisilla määritetty toiminta-alueita.

Kunnan alueella toimii lisäksi kolme pientä vesiyhtymää, joista yksi hoitaa myös alueensa jätevedenpuhdistuksen.

Vesihuollon alla olevista linkeistä pääset tutustumaan paremmin kunnan vesihuoltolaitokseen sekä Jokioisten Vedenhankinta Oy:hyn.

Jätevedenpumppaamo pellon reunassa

 

Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Vesihuollon kehittämissuunnitelma kattaa koko kunnan alueen. Kehittämissuunnitelmassa esitetään kunnan aluetta koskevat vesihuollon kehittämistarpeet ja -toimenpiteet, toimenpiteiden vaikutukset vesihuoltolaitoksen talouteen sekä ympäristövaikutukset.

Lisäksi suunnitelmassa esitetään toimintojen kehitysnäkymät kunnassa mm. organisatoriset linjaukset, kehittämissuunnittelun kytkeytyminen muuhun suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteen kehittymiseen.

Kehittämissuunnitelma viestii Jokioisten kunnan nykyisille ja tuleville asukkaille, miten kunnassa hoidetaan ja kehitetään vesihuoltoa.

Jokioisten, Forssan ja Tammelan kunnille on laadittu yhteinen ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma vuosille 2013–2023.

 

Lisätiedot

vs. Tekninen johtaja
Janna Stenberg
044 767 4525
janna.stenberg(at)jokioinen.fi

Kunnallistekniikan päällikkö
Johannes Koski
044 493 7500
johannes.koski(at)jokioinen.fi