Sisältöön »
 
Asukas

Taajamametsät 

Jokioisten kunnan omistamat metsät ovat luokiteltu talous- ja taajamametsiksi, joita on yhteensä noin 218 hehtaaria. Taajamametsät ovat lähimetsiä, ulkoilu- ja virkistysmetsiä ja suojametsiä.   

Metsänhoitotoimenpiteet

Taajamametsiä hoidetaan voimassa olevan metsäsuunnitelman mukaisesti. Lisäksi tehdään tarvittaessa pienialaisia hoitotoimenpiteitä eri puolilla kuntaa niin, että myös kuntaympäristön ja asukkaiden tarpeet otetaan huomioon.

Metsien merkitys kuntakuvaan on suuri, ne liittävät eri alueet ympäröivään luontoon ja parantavat viihtyvyyttä. Ulkoilu- ja virkistysalueina taajamametsien käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime aikoina (mm. Paukkumäen frisbeegolfrata). Myös koulujen opetuskohteena ja luontopolkuina ne antavat uusia virikkeitä kuntalaisille.

Taajamametsien käsittely poikkeaa talousmetsistä huomattavasti. Ensisijaisena tavoitteena on monipuolisen ja viihtyisän maiseman kehittäminen ja ylläpito. Puuntuotannolliset näkökohdat eivät ole määrääviä alueiden hoidollisia ratkaisuja tehtäessä.

Kenelle kaatuneiden puiden raivaaminen kuuluu?

1. Puu aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle: yleinen hätänumero 112

2. Puu on kaatunut sähkölinjan päälle: sähköverkkoyhtiön vikapalvelu

3. Puu on kaatunut puistossa tai yleisellä virkistysalueella: kaupunki tai kunta

4. Puu on kaatunut kiinteistön piha-alueella: maanomistaja

 

 

Lisätiedot:

Kunnanpuutarhuri
Jukka Suonpää
050 5925 870
jukka.suonpaa(at)jokioinen.fi