Sisältöön »
 
Asukas

Loimijoen pelastusohjelma -työkalu tehokkaiden kunnostustoimien tunnistamiseen

Loimijoen pelastusohjelma on julkaistu ja se löytyy osoitteesta kvvy.fi/pelastusohjelma. Pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät ja vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi. Pelastusohjelma on toteutettu tarinakarttapohjalle ja siitä on pyritty tekemään niin helppolukuinen, että kuka vaan voi sen pohjalta lähteä vesien tilaa parantamaan. -Kehitämme työkalua edelleen saadun palautteen ja soveltuvien paikkatietoaineistojen saatavuuden mukaan. Tavoitteena on, että pelastusohjelmasta tulee työkalu, joka on alueen toimijoiden aktiivisessa käytössä, toteaa ympäristöasiantuntija Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä (KVVY).

Loimijoen pelastusohjelma yhdistää neljän maakunnan Loimijoen vesistöaluetta koskevat tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Pelastusohjelmaan on poimittu vaikuttavimpia keinoja ja esimerkkejä toimista, jotka tehokkaimmin vesien tilaa parantavat. Tavoitteena on vähentää vesistökuormitus puoleen nykyisestä. Tavoite on vaativa, mutta ei mahdoton, mikäli alueen toimijat lähtevät yhtenä rintamana vesienhoitotoimia toteuttamaan. Kannustavana esimerkkinä toimii alueen teollisuuden ja taajamien jätevesien puhdistuksen tehostuminen. -Fosforipitoisuus on puolittunut Loimijoen keski- ja alajuoksulla 1970-luvun tasosta ja Loimijoen suuret happiongelmat ovat loppuneet, kertoo KVVY:n ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki. 

Suurimmat vesienhoidon haasteet alueella ovat valuma-alueen heikko vedenpidätyskyky, maan eroosioherkkyys, hajakuormitus, tulvat ja vieraslaji Isosorsimon nopea leviäminen. Pelastusohjelmaan on koottu konkreettisia keinoja, joilla haasteita voidaan lähteä ratkaisemaan. Kunnostustoimien tavoitteena on vesien tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä viihtyisä ja elinvoimainen Loimijokilaakso. Parantunut vesien tila mahdollistaa vesien virkistyskäytön, kalastuksen ja luonnosta nauttimisen.

Pelastusohjelman on tehnyt  Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY) osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon -hanketta. KVVY koordinoi vesienhoidon edistämistyötä alueella. Työn tavoitteena on koota alueen toimijat vesienhoitotyön tueksi, lisätä kunnostustoimien toteutusta alueella ja viestiä aktiivisesti vesien tilasta ja sen eteen tehtävistä toimista. Työtä viedään eteenpäin yhdessä alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa laaditun  toimintasuunnitelman (pdf) pohjalta pääasiassa erilaisilla hankerahoituksilla. -Haasteet ovat kuitenkin niin suuria, että kaikkien panosta tarvitaan. Tule mukaan Loimijoen pelastusjoukkoihin, kannustaa Satu Heino.

 Lisätiedot: 

Ympäristöasiantuntija Satu Heino puh. 050 5603 088, satu.heino(at)kvvy.fi

Ympäristöasiantuntija Hanna Alajoki puh. 03 246 1231, hanna.alajoki(at)kvvy.fi 

Loimijoki

                       

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)