Sisältöön »
 
Asukas

Rakennusluvat

"kesäinen kuva rivitaloalueelta"

Ilman lainvoimaista rakennuslupaa töitä ei saa aloittaa. Töitä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätöksessä aloittamiselle asetetut ehdot on täytetty.

Ennen rakennustarkastajan päätöstä hakemuksesta pyydetään palo-, terveys-, ympäristönsuojelu-, LVI- ja kaavoitusviranomaisten lausunto. Eräät rakennuskohteet edellyttävät rakennusluvan lisäksi ympäristösuojelulain mukaisen ympäristöluvan. Lisätietoja ympäristöluvasta antaa ympäristötarkastaja.