Sisältöön »
 
Asukas

Ympäristö

Jokioisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii teknisen lautakunnan lupajaosto.

Jokioisten kunnan ympäristönsuojelu on siirtynyt osaksi Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan yhteistä seudullista ympäristönsuojelua. Humppilan kunta on myös liittymässä mukaan. Yhteistyön tarkoitus on antaa seutukunnan asukkaille ja toimijoille tasapuolisesti samanlaista ohjausta, neuvontaa ja lupatulkintaa. Ympäristönsuojelun toimipiste sijaitsee Forssan kaupungintalolla (Turuntie 18, 30100 Forssa).

Seudullisen ympäristönsuojelun yhteystiedot

Seudullinen ympäristönsuojelu hoitaa kuntien ympäristösuojelun hallinnosta annetussa laissa (64/1986 muutoksineen) ympäristönsuojeluviranomaiselle säädetyt tehtävät ensisijaisesti niiltä osin, kuin tehtävät koskevat ympäristösuojelulain (527/2014 muutoksineen) 22 §:n mukaisia lupa- ja valvontatehtäviä, mm. lain 168 §:ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman laatimisen. Tehtäviin kuuluu niin ikään ympäristösuojelulain 11 luvun toiminnan rekisteröinti ja luvun 12 ilmoitusmenettelyn hoito sekä maa-aineslaissa tarkoitetut lupa- ja valvontatehtävät.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveyden tehtävänä on varmistaa asukkaille terveellinen elinympäristö ja turvalliset elintarvikkeet sekä järjestää alueen kotieläimille tarvittavat eläinlääkäripalvelut ja huolehtia eläinten hyvinvoinnista. Tehtäviä hoitavat ympäristöterveystarkastajat ja eläinlääkärit.

Vuoden 2023 alusta lähtien Forssa, Hausjärvi, Humppila, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela ja Ypäjä ovat muodostaneet yhteisen Etelä-Hämeen ympäristöterveysyksikön. Palveluiden järjestämisvastuu on Riihimäen kaupungilla.

Lisää tietoa muun muassa elintarvikevalvonnasta, eläinlääkäripalveluista ja eläinsuojelusta, tupakkavalvonnasta ja terveydensuojelusta löytyy Riihimäen kaupungin verkkosivuilta.