Sisältöön »
 
Asukas

Yhteistyöllä päihdehaittojen ehkäisyyn - Forssan seudulla toteutettiin maalis-huhtikuun 2020 aikana Päihdetilanne-kysely

Päihdetilannekyselyllä kartoitettiin kuntien asukkaiden päihteisiin, tupakka- ja nikotiinituotteisiin ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä sekä mielipiteitä päihdehaittojen vähentämisen keinoista ja ehkäisevän toiminnan kohteista. Kysely toteutettiin kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän internet-sivuilla. Vastauksia tuli yhteensä 265. Kyselyssä ei kuntakohtaisia eroja juurikaan havaittu, vaan vastaukset olivat samansuuntaisia joka kunnassa.

Yhteistyöllä päihdehaittojen ehkäisyyn 

Päihdehaittojen ehkäisyyn vastauksissa ehdotettiin monenlaisia keinoja. Aikuisilta toivottiin puuttumista nuorten päihteiden käyttöön, vanhempien tietoisuuden lisäämistä nuorten tekemisistä ja nuorille kotiintuloaikoja. Poliisilta toivottiin näkyvyyttä kunnissa, liikennevalvontaa sekä julkijuopotteluun puuttumista. Viranomaisvalvonnan lisäämistä toivottiin esim. uimarannoilla tai ravintoloissa. 

Vastaajat toivoivat palveluiden lisäämistä päihde- ja mielenterveyspalveluissa kuin myös ammattitaitoisen henkilökunnan lisäämistä sekä monisektorista yhteistyötä.  Tarvittavien resurssien takaaminen sekä nopea hoitoon pääsy ja hoitopolkujen toimivuus oli vastaajien mielestä tärkeitä. 

Nuorten päihteiden käyttöön monipuolisia ehkäisevän päihdetyön toimia

Alaikäisten alkoholinkäyttöä on havainnut 70% vastaajista, tupakoimista 87 %, nuuskaamista 55 %, sähkösavukkeiden käyttöä 55%, kannabiksen käyttöä 20% ja rahapelaamista 30% vastaajista. Vastaajien mielestä kunnissa tulisi puuttua nykyistä enemmän alaikäisten päihteiden käyttöön erityisesti nuuskaamisen, tupakoinnin ja kannabiksen käytön osalta.

Vastaajat toivoivat muun muassa, että nuorten pariin jalkauduttaisiin, perheitä tuettaisiin ja katupartiointia tehtäisiin. Toivottiin päihdekasvatusta kohdistettavan jo alakouluikäisiin, tapakasvatusta sekä vanhempien tietoisuuden lisäämistä päihdekysymyksissä.

Päihdetilannekyselyn raportti luettavissa kokonaisuudessaan tästä. 

 

Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö

Erika Suuder
050 381 9545
erika.suuder(at)jokioinen.fi

 

Lisätiedot

Jokioisten kunta
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen

Kunnanvirasto avoinna
ma-pe klo 9.00-15.00

Virallinen sähköpostiosoite
jokioisten.kunta(at)jokioinen.fi

Henkilöhaku
(luottamushenkilöt ja henkilöstö)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)jokioinen.fi

Puhelin
044 901 7174 (ma - to, klo 9 -14)